PatentStrzelecki.eu

Statystyki

W ostatnich 3 miesiącach użytkownicy w 11,796 kontach przerobili 252,404 egzaminów (3,550,505 pytań łącznie), z czego 169,824 (441,741 pytań) było rozwiązanych z przynajmniej jednym błędem. Średnio na jedno konto przypada 21 egzaminów trwających 1h51m.

Przerobienie egzaminów zajęło zbiorczo 2y25w.