PatentStrzelecki.eu

Statystyki

W ostatnich 3 miesiącach użytkownicy w 10,986 kontach przerobili 259,800 egzaminów (3,576,820 pytań łącznie), z czego 167,338 (413,714 pytań) było rozwiązanych z przynajmniej jednym błędem. Średnio na jedno konto przypada 24 egzaminów trwających 1h58m.

Przerobienie egzaminów zajęło zbiorczo 2y24w.