PatentStrzelecki.eu

Statystyki

W ostatnich 3 miesiącach użytkownicy w 9,011 kontach przerobili 193,871 egzaminów (2,748,890 pytań łącznie), z czego 129,222 (323,061 pytań) było rozwiązanych z przynajmniej jednym błędem. Średnio na jedno konto przypada 22 egzaminów trwających 1h50m.

Przerobienie egzaminów zajęło zbiorczo 1y46w.