PatentStrzelecki.eu

Dodatkowe akty prawne

UoBiA to podstawowy dokument dotyczący wszystkich posiadaczy pozwoleń na broń. Jednak istnieją do niego rozporządzenia domawiające pewne kwestie, a osoby zrzeszone w PZSS muszą przestrzegać też kilku wewnętrznych regulaminów Związku.

Regulacje PZSS są w większości łatwe do przestrzegania, choć często nielogiczne i zdecydowanie zbyt biurokratyczne. Rozporządzenia do UoBiA bywają pisane nieczytelnie i łatwiej o błędy w ich zrozumieniu. Każdorazowo należy samodzielnie przeczytać całość dokumentu, zwracając uwagę na granice między paragrafami, ustępami i punktami.

Rozporządzenie w sprawie przechowywania i noszenia broni

Tekst Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26.08.2014 w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji jest dostępny na stronie Sejmu.

Omawia ono warunki przechowywania broni i amunicji, tworzenie i obsługę magazynów broni, ewentualne przechowywanie broni z jej ekspozycją przez osoby posiadające pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych, noszenie broni oraz ewidencję broni i amunicji dla podmiotów posiadających broń.

Najważniejsze wnioski dla posiadaczy pozwoleń na broń:

Broń przechowujemy w sejfach, kasetach lub szafach klasy minimum S1, co ma być potwierdzone certyfikatem (certyfikat sprzedawca dołącza do sejfu). Sejfów nie trzeba przymocowywać do ścian czy podłogi. W przypadku posiadania 50 i więcej sztuk broni, należy założyć magazyn broni. Jest to kosztowne i głównym celem tego wymogu jest zniechęcenie cywili do posiadania więcej niż 50 sztuk broni.

Można nosić (przemieszczać się z załadowaną bronią), jeśli jest ona posiadana na pozwolenie do celów sportowych, szkoleniowych, ochrony osób i mienia lub obrony osobistej. Taka broń powinna być w kaburze, przy ciele i niewidoczna dla postronnych osób, o ile pozwalają na to jej rozmiary.

Nie można nosić broni posiadanej do celów kolekcjonerskich, pamiątkowych (UoBiA Art. 10 ust. 8) lub celów łowieckich (Rozdział 3, par 9, ust. 1. Rozporządzenia w sprawie polowań). Na temat noszenia broni kolekcjonerskiej i pamiątkowej A. Turczyn napisał ciekawy artykuł, w którym stwierdza, że nie ma żadnej kary za takie noszenie. Potwierdziła to też KGP, choć nie powinno się celowo łamać prawa będąc legalnym posiadaczem broni.

Rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego

Tekst Rozporządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego jest dostępny na stronie Sejmu.

Tytuł dobrze opisuje treść rozporządzenia. Tekst jest aktualny, jedyną zmianą było poprawienie odnośników do UoBiA w 2011 roku. Na stronie Sejmu jest publikowany tekst rozporządzenia bez tych zmian, ale nie zmienia to sensu, ani wagi rozporządzenia.

Najważniejsze wnioski dla posiadaczy pozwoleń na broń:

W środkach transportu publicznego broń musi być koniecznie rozładowana. Nie możemy mieć też załadowanych magazynków, nawet jeśli są odłączone od broni. Jedynym wyjątkiem są posiadacze pozwoleń do ochrony osobistej, osób lub mienia, którzy mogą mieć podpięty załadowany magazynek. W takim przypadku broń musi być zabezpieczona.

Najlepiej jest unikać korzystania z transportu publicznego, jeśli mamy przy sobie broń palną. Z jakiegoś powodu jest to specyficzne miejsce dla ustawodawcy.

Rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy

Tekst rozporządzenia na stronie Sejmu nie jest zaktualizowany i nie zawiera istotnych zmian w regulaminie. Przygotowaliśmy aktualną wersję tekstu rozporządzenia.

Omawia ono regulamin, który jest podstawą korzystania ze strzelnicy, obchodzenia się z bronią i zachowywania na strzelnicy. Znajomość tego rozporządzenia jest kluczowa, gdyż regulaminy wszystkich strzelnic są oparte na tym wzorcowym. Zatem wymagania wszędzie się powtarzają, mogą być co najwyżej ostrzejsze.

Zasady bezpieczeństwa pokrywają się z zasadami wyznaczonymi przez PZSS. Dodatkowo jest mowa o ewidencji osób korzystających ze strzelnicy, którą prowadzi prowadzący strzelanie i odpowiedzialności za szkody.

Program kursu na patent PZSS

PZSS wyznaczył wzorcowy program kursu na patent. Omawia on niezbędne elementy, które powinna opanować szkolona osoba, żeby mogła zdać egzamin na patent. Nasz kurs omawia wszystkie elementy teoretyczne z programu.

Twój klub powinien przygotować szkolenie praktyczne, które zapozna Cię ze wszystkimi dyscyplinami (pistolet, karabin, strzelba) i pozwoli opanować bezpieczną obsługę broni, a także osiągać wymagane skupienie. Z naszych doświadczeń wynika, że wystarczy jeden dzień, aby opanować podstawy. Z drugiej strony: im więcej tym lepiej.

Regulamin przyznawania licencji PZSS

Po zdaniu patentu, pora na uzyskanie licencji PZSS. Opublikowany przez PZSS regulamin wyznacza zasady i warunki przyznawania, pozbawiania licencji, opłaty, egzaminy odnawiające licencję, dyskwalifikacje, odwołania i ewidencje. Warto się zapoznać z tym dokumentem.

Najważniejsze informacje:

Regulamin zmiany barw klubowych PZSS

Zawodnicy niekiedy zmieniają klub sportowy, który reprezentują. Być może się przeprowadzamy, może nasz stary klub podupada albo chcemy zmienić otoczenie. W takiej sytuacji, będąc zawodnikami PZSS, musimy przejść regulaminową drogę związaną z poinformowaniem związku o zmianie klubu.

Podstawą regulaminową tych działań jest regulamin zmiany barw klubowych opublikowany przez PZSS.

Kolejność działań: uzyskanie chęci przyjęcia przez nowy klub, wypisanie z Portalu PZSS przez klub macierzysty, nowy klub rejestruje nas w Portalu PZSS. Zawodnicy z klasą sportową (profesjonalni sportowcy) mają rozbudowaną, obszerniejszą drogę związaną z ewentualnymi rekompensatami za wyszkolenie, etc.

Na stronie Braterstwa jest dokładniejszy opis tej procedury. Zebrane tam są najważniejsze informacje, wyjaśnienia nieścisłości itp.

Warto zmienić klub, jeśli Twój traktuje Cię źle lub z góry. Kluby to powinny być miejsca, gdzie każdy lubi przebywać, gdzie jest miła atmosfera i znajomi. Strzelectwo to hobby, a nie kara. Jeśli Twój klub to nieprzyjemny skansen, przejdź do innego. Dając taki wyraźny sygnał wpływasz na powolną zmianę działań kierownictwa.

Poćwicz nową wiedzę

Pora utrwalić wiadomości. Zacznij od fiszek i ćwicz prezentowane pytania, dopóki nie odpowiesz na każde poprawnie trzy razy z rzędu. Pomoże Ci to zapamiętać tekst prawidłowej odpowiedzi; poprawne rozwiązanie testów będzie banalnie proste.

Testy są typu ABC. Pytania pochodzą z prawdziwych egzaminów na patent oraz egzaminów przeprowadzanych przez WPA dla innych typów pozwoleń.

Na górę ↑

 

Braterstwo.eu