PatentStrzelecki.eu

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Masz już zapewne jakąś wiedzę na temat drogi uzyskania pozwolenia na broń. Zwykle jest to jednak wiedza pozbawiona szczegółów, błędna lub choćby przestarzała. Pozwolę sobie powtórzyć podstawy.

Jeśli znasz przepisy, a oczywistym jest dla Ciebie, że każdy nowy strzelec powinien składać wniosek o dwa pozwolenia i dopuszczenie jednocześnie, możesz tylko przelecieć wzrokiem tę stronę lub w ogóle ją ominąć.

Wstęp

Uzyskanie pozwolenia na broń w Polsce jest łatwe, na poziomie prawa jazdy. Cały proces trwa około 4 miesięcy, kosztując około 2000 zł. Od 2011 roku nie ma uznaniowości, pozwolenia są wydawane na podstawie obiektywnych kryteriów i spełniając wymagania ustawowe na pewno uzyskasz pozwolenie.

Procedura uzyskiwania pozwolenia jest dosyć długa i miejscami dziwna. Wynika to ze słabości naszego państwa i licznych, chaotycznych zmian w przepisach, które zmieniły bieżącą UoBiA w niespójny, nielogiczny i raczej nieprzystający do Europy w XXI wieku akt prawny. Ale ta procedura działa bez problemów, jeśli ktoś jest zmotywowany by ją przejść. Czas i tak minie, a zaczynając dzisiaj, za pół roku dołączysz do grona posiadaczy broni palnej.

Pozwolenia na broń wydaje Komendant Wojewódzki Policji (KWP), rękoma Wydziału Postępowań Administracyjnych (WPA). W przypadku żołnierzy zawodowych organem wydającym pozwolenie jest Żandarmeria Wojskowa (ŻW). Pisma wysyłasz do organu zgodnego z Twoim miejscem stałego pobytu, czyli miejscem, gdzie mieszkasz; zameldowanie nie jest istotne.

Warunki uzyskania pozwolenia

Prawo nakazuje, żeby organ administracji upewnił się, że "nie stanowisz zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego" oraz że "posiadasz ważną przyczynę posiadania broni" (Art. 10. UoBiA).

"Święta trójca"

Podstawowymi warunkami, abyśmy mogli rozmawiać o pozwoleniu na broń są:

Te trzy warunki świadczą o "niestanowieniu zagrożenia" i spełnia je około 90% dorosłych Polaków. Każda z tych osób na pewno uzyska pozwolenie, o ile przejdzie pozostałą drogę administracyjną.

Dodatkowo, należy mieć miejsce stałego pobytu na terytorium Polski. Jeśli pracujesz na pełen etat za granicą, tam założyłeś rodzinę itp.: niestety nie uzyskasz polskiego pozwolenia. Natomiast jeśli centrum Twoich interesów życiowych jest w Polsce, to nawet wyjeżdżając regularnie na kilkumiesięczne kontrakty poza granicę nie będzie problemu.

Egzamin kompetencyjny

Zgodnie z Art. 16 UoBiA, każda osoba występująca z podaniem o pozwolenie na broń jest zobowiązana zdać egzamin przed organem Policji z wiedzy na temat prawa oraz z faktycznych umiejętności posługiwania się bronią, na którą chce mieć pozwolenie. Te egzaminy są drogie (1150 zł), podchwytliwe, sztucznie utrudniane, a ich zdawalność niewielka (np. siedem procent). Wymagają ostrej nauki teorii i dużej ilości treningu strzeleckiego. Policja jest ewidentnie niezainteresowana poszerzaniem dostępu do broni palnej: uważają, że dokłada im to pracy.

Na szczęście występując o pozwolenie na broń sportową, dzięki licencji zawodniczej PZSS i posiadaniu patentu strzeleckiego jesteśmy zwolnieni z egzaminu przed Policją, co gwarantuje nam art. 16 ust. 2 UoBiA. Zdecydowanie ułatwia to drogę do pozwolenia. Z racji trudności egzaminu przed Policją, bez PZSS uzyskanie pozwolenia byłoby dla części osób praktycznie nieosiągalne.

Ważna przyczyna posiadania broni

Ustawodawca ustalił, że posiadanie pozwolenia na broń to w społeczeństwie wyjątek, a nie reguła. Jest wynikiem ustępstwa organów administracyjnych na rzecz niektórych, zweryfikowanych jednostek, które broni rzeczywiście potrzebują.
Z takiego założenia wynika, że poza spełnianiem warunków minimalnych -- czyli byciem zweryfikowaną, godną zaufania jednostką -- musisz wykazać się dodatkowo uzasadnionym celem posiadania broni: tzw. "ważną przyczyną". Należy mieć potrzebę, mieszczącą się w katalogu wypisanym przez ustawodawcę. Prawo nie przewiduje możliwości uzyskania pozwolenia tylko dlatego, że "chcesz mieć broń".

Pozwolenia w Polsce są wydawane do różnych celów i na różne typy broni. Różne cele mają różne wady i zalety, a także różne wymagania ("ważne przyczyny"). Musisz mieścić się w zamkniętym katalogu: być ochroniarzem (zatrudnienie w firmie ochroniarskiej), sportowcem (licencja PZSS), myśliwym (członkostwo w PZŁ), kolekcjonerem (członkostwo w stowarzyszeniu kolekcjonerskim), szkoleniowcem (szkoleniowa działalność gospodarcza), otrzymać broń w spadku (spadek/darowizna) lub brać udział w rekonstrukcjach historycznych (aktywne członkostwo w rekonstrukcjach).

"Samoobrona" jest ważną przyczyną, ale w przeciwieństwie do powyższych, pozostała uznaniowa: Policja samodzielnie ocenia, czy rzeczywiście powód do potencjalnej obrony występuje. W efekcie nie da się przekonać Policji, że potrzebujesz broni do ochrony osobistej, o ile nie jesteś posłem lub znajomym Komendanta.
"Chęć postrzelania" nie stanowi ważnej przyczyny i nie zostanie uznana przez Policję.

Ważna przyczyna musi być stale utrzymana. Jeśli z jakiegoś powodu nagle przestaniemy ją spełniać (np. jako szkoleniowiec zamkniemy działalność gospodarczą), Policja ma obowiązek odebrać pozwolenie, co robią bez zbędnej zwłoki.

Którą drogą pójść?

Z powodów praktycznych (najłatwiej, najtaniej, największy wybór) polecamy uzyskiwanie pozwolenia na broń sportową i to w dwóch celach jednocześnie: do celów sportowych i do celów kolekcjonerskich. Do tego należy zawnioskować także o dopuszczenie do posiadania broni odpowiadającej broni sportowej.

PatentStrzelecki.eu to darmowa witryna, z najlepszym opracowaniem tych zagadnień w Polsce. Jej przygotowanie wymagało sporo wysiłku. Cała ta praca ma jeden cel: zwiększenie ilości praworządnych Polaków z pozwoleniem na broń. Polecamy broń sportową w dwóch celach (i dopuszczenie), bo to naprawdę najlepsza droga. Gdyby istniała lepsza, polecilibyśmy Ci ją.

Broń sportowa

Najłatwiejsza droga do własnego pozwolenia to pozwolenie na broń sportową. Główne zalety:

Pozwolenie na broń do celów sportowych

Pozwala na posiadanie "broni sportowej": bocznego zapłonu do kalibru 6mm, centralnego zapłonu do 12mm, gładkolufowej oraz czarnoprochowej (także na naboje scalone). Rodzaje broni sportowej wymienia art. 10 ust. 4, pkt 4 UoBiA.
Mówiąc prosto: na to pozwolenie możesz kupić 99% konstrukcji dostępnych dla cywilów w Europie. Ciężko jest znaleźć broń poniżej 10 tys. zł, która nie zmieści się w definicji broni sportowej.

Ważna przyczyna: jednoczesne posiadanie patentu PZSS, licencji PZSS i członkostwa w klubie należącym do PZSS.

Pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich

Pozwala na posiadanie broni sportowej (jak wyżej).

Ważna przyczyna: członkostwo w dowolnym stowarzyszeniu kolekcjonerów broni palnej.

Dodatkowe wymagania, aby uzyskać: zaliczenie egzaminu kompetencyjnego przed Policją lub posiadanie patentu strzeleckiego i licencji PZSS. Mając wcześniej patent i licencję bardzo łatwo o takie pozwolenie, bo wystarczy tylko zapisać się do Braterstwa i wysłać wniosek na Policję.

Patent strzelecki PZSS

Patent strzelecki zastępuje egzamin kompetencyjny przed Policją. Poświadcza posiadanie elementarnych umiejętności obsługi broni i znajomość prawa dotyczącego strzelców sportowych. Regulamin wydawania patentów jest opublikowany na stronie PZSSu.

Aby móc podejść do egzaminu na patent strzelecki, należy być minimum miesiąc członkiem klubu zrzeszonego w PZSS, zaliczyć symboliczne badanie lekarza sportowego oraz przejść kurs na patent. Kursy na patent organizują kluby sportowe.

Zaliczenie egzaminu na patent jest łatwe, jeśli włożysz 2 dni na naukę teorii korzystając z tej witryny oraz 1-2 dni na dobre opanowanie broni na strzelnicy. Zdawalność jest wysoka, atmosfera miła. Nic złego Cię na tej drodze nie spotka. Nawet jeśli zdarzy Ci się oblać, zawsze można powtórzyć egzamin, przygotowując się lepiej.

Kurs na patent

Kurs na patent powinien trwać 20 godzin lekcyjnych i poruszać szereg zagadnień, pozwalając kursantowi zaznajomić się z podstawami sportu, który chce uprawiać. Kurs ma dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna jest opracowana na tej witrynie. Szkoda czasu na słuchanie wykładów, naucz się porządnie z naszą pomocą i przejdź do ciekawszych rzeczy: praktyki!

Część praktyczna to nauka na strzelnicy: obsługa broni, celowanie, strzelanie. Strzelania obejmują wszystkie dyscypliny (pistolet, karabin, strzelba). W klubach z szerszym zapleczem technicznym jest też możliwość potrenowania strzelania do rzutków, celi reaktywnych czy podstaw strzelania dynamicznego. Świetna zabawa!

Podsumowanie wiedzy o uzyskaniu pozwolenia

Chcemy uzyskać pozwolenie na broń sportową, bo daje szeroki zakres broni, jest niedrogie, nieuznaniowe i prawie każdemu się uda. Wystarczy być członkiem klubu sportowego zrzeszonego w PZSS, posiadać patent strzelecki oraz aktualną licencję. Pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich wymaga dodatkowo potwierdzenia członkostwa w stowarzyszeniu kolekcjonerów broni palnej.

Dwa pozwolenia i dopuszczenie

Ważne! Z racji zapisów UoBiA oraz doświadczeń rzeszy strzelców, należy zawsze występować o dwa pozwolenia: na broń sportową do celów sportowych i broń sportową do celów kolekcjonerskich, a także o dopuszczenie do posiadania broni sportowej.

Pozwolenie do celów kolekcjonerskich.

Posiadanie dodatkowo pozwolenia do celów kolekcjonerskich zwiększa ilość broni, którą będziesz mógł kupić. Różnica to nawet 2-3 razy więcej sztuk niż przy samym pozwoleniu do celów sportowych. Pozwolenia do celów sportowych to średnio 4-6 sztuk, a do celów kolekcjonerskich już 10-15 sztuk. Nie każdy chce od razu kupować taką ilość broni, ale pozwolenia są dożywotnie, a bardzo często wolne miejsca się przydają w ciągu kilku lat. Większość osób z mało "pojemnymi" pozwoleniami szybko żałuje, że nie mają większej swobody.

Pozwolenie kolekcjonerskie jest tanie i nie wymaga pracy, żeby je utrzymać. Wystarczy należeć do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, których w Polsce są już setki. Autorzy kursu polecają samych siebie -- Braterstwo.eu -- w cenie 10 zł rocznie. Najtańsze i największe w Polsce stowarzyszenie kolekcjonerów broni palnej (a także klub PZSS), do którego możesz się zapisać w ciągu kilku minut. Działamy pro publico bono, by strzelców i pasjonatów broni było w Polsce coraz więcej.

Uzyskanie pozwolenia kolekcjonerskiego nie będzie wymagało dodatkowego wysiłku, jeśli idziesz drogą sportową. Zapisujesz się do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, dopisujesz pozycję na wniosku do WPA i dopłacasz 242 zł za dodatkowe pozwolenie. Wykorzystujesz te same badania, patent i licencję PZSS, więc nie ma dodatkowych kosztów, ani dokumentów do zebrania.

Dopuszczenie

Dopuszczenie do posiadania broni sportowej kosztuje zaledwie 10 zł opłaty jednorazowej i pozwala dysponować bronią obiektową (np. bronią klubu sportowego). Dzięki temu możemy wziąć broń od klubu sportowego (za ich zgodą) i pojechać na drugi koniec Polski wystartować w zawodach. Co więcej, takie dopuszczenie umożliwia np. prowadzenie magazynu z bronią sportową.

Należy wnioskować o dopuszczenie wraz z pozwoleniami, bo to uprawnienie przydaje się wielokrotnie. Wielu strzelców musi w późniejszym terminie dodatkowo wyrabiać dopuszczenia, co wiąże się z ponownymi badaniami lekarskimi (ok 350-500 zł). Jednocześnie zwiększając nakład pracy w WPA zmniejszasz bezrobocie i gwarantujesz zatrudnienie urzędnikom. Bilans zysków i strat jest dodatni!

Jaki wniosek składać?

Każdej osobie zalecamy wyrabianie na raz obu pozwoleń na broń sportową i dopuszczenia do posiadania broni sportowej. Wystąpienie o mniejszy zakres to zazwyczaj błąd, który trzeba później naprawiać nowym wnioskiem z kolejnymi badaniami lekarskimi. Badania lekarskie są dosyć drogie, a przechodzenie ich wielokrotnie nie daje żadnych korzyści. Bądź mądry przed szkodą.

Duet "sport plus kolekcja" jest tak dobry, że zachęcamy do niego zarówno sportowców, którzy wcześniej nie interesowali się kolekcjonowaniem broni, jak i kolekcjonerów, którzy nie myśleli o sporcie strzeleckim. Pozwolenie kolekcjonerskie daje sportowcom więcej swobody i możliwości. Pozwolenie sportowe daje kolekcjonerom zwolnienie z egzaminu przed WPA, szerszy udział w organizowanych imprezach strzeleckich, większą motywację do ćwiczeń i łatwość poznania kolegów interesujących się aktywnym używaniem w praktyce swoich kolekcji.

Bardzo ważne jest, że posiadanie dwóch pozwoleń pozwala na kupno więcej niż kilku sztuk broni. Jak rozpoczniesz trening do innych dyscyplin, jeśli nie masz już miejsca w pozwoleniu na zakup kolejnej broni? Co będzie, jak nagle dowiesz się, że kolega sprzedaje zadbany egzemplarz, który bardzo byś chciał kupić, ale nie możesz? Co sprzedasz, żeby kupić inny model broni, który Ci się zacznie podobać? Chcesz wybierać między dopasowaną do Ciebie bronią, a taką, z której kocha strzelać Twoja córka? Potrzebujesz dużo miejsca w pozwoleniu, bo w głębi duszy wszyscy jesteśmy kolekcjonerami.

Konkretne wzory wniosków są dostępne w odpowiednim dziale na stronie Braterstwa. Możesz z nich skorzystać, jeśli masz wątpliwości jak napisać wniosek o pozwolenie.

Opłaty za pozwolenia

Do wniosku o pozwolenia (i dopuszczenie) należy dołączyć ważne badania lekarskie, zdjęcie oraz potwierdzenie opłaty 242 zł za wydanie każdego pozwolenia i 10 zł za wydanie dopuszczenia. Łączny koszt wniosku w polecanej konfiguracji: 2 x 242zł + 10 zł = 494 zł.
To nieco więcej niż gołe pozwolenie do celów sportowych (242 zł), ale nie spotkaliśmy jeszcze strzelca, który by żałował tych dodatkowych 252 zł z perspektywy roku lub dwóch.

Na górę ↑

 

Braterstwo.eu