PatentStrzelecki.eu

Egzamin na patent

Egzamin na patent sprawdza wiedzę i umiejętności strzeleckie początkującego zawodnika. Na stronie PZSS jest opublikowany regulamin, który wymienia wymogi, jakie należy spełnić, żeby zdobyć to uprawnienie.

Podstawowe wymogi dla osób ubiegających się o uzyskanie patentu strzeleckiego PZSS:

Egzamin organizują wojewódzkie związki strzelectwa sportowego lub kluby sportowe za zgodą Prezesa PZSS. Obecnie, z powodu dużej ilości chętnych ustalono limity zdających na każdy egzamin. Egzaminy odbywają się w całej Polsce, zwykle w dni wolne (sobota, niedziela). Z racji rejonizacji zawodnicy mogą podchodzić do egzaminów w województwie, gdzie mieszkają lub gdzie siedzibę ma klub.
Egzamin odbywa się jednego dnia i składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej, czyli strzelania.

Część teoretyczna egzaminu na patent strzelecki PZSS

Składa się z testu "A,B,C" jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź z trzech podanych jest poprawna). Zestaw jest losowany po dwa pytania z następujących zagadnień:

  1. obowiązująca UoBiA oraz przepisy wydane na jej podstawie,
  2. zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową,
  3. regulaminy strzeleckie,
  4. budowa, zasady działania i dane techniczne broni do celów sportowych,
  5. przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią.
Na pierwsze cztery pytania (z UoBiA oraz zasad bezpieczeństwa) trzeba odpowiedzieć poprawnie. W pozostałych 6 pytaniach można zrobić łącznie najwyżej jeden błąd. Na udzielenie odpowiedzi jest 20 minut.

Pytania na egzaminie teoretycznym są bardzo podobne lub identyczne jak pytania zamieszczone na PatentStrzelecki.eu. Obecnie zaliczenie teorii nie stanowi żadnego problemu dla osób, które poświęcą dwa dni na przygotowanie. Wystarczy dokładne przerobienie całego zestawu pytań dostępnego na naszej stronie. Teorię można oblać wyłącznie przez lenistwo.

Ucząc się, warto zachować kolejność: przeczytać lekcje, przerobić fiszki i dopiero po sprawdzeniu na testach, gdy wynik testów wskazuje, że wiedza została zapamiętana: zaczynamy egzaminy. Większość tej wiedzy (może poza wymiarami broni sportowej) będzie przydatna w przyszłości. Warto wiedzieć więcej na temat swoich praw i obowiązków.

Nie wkuwaj pytań na ślepo. PatentStrzelecki.eu utrudnia bezmyślne zakuwanie: przy każdym egzaminie próbnym zarówno kolejność pytań, jak i kolejność odpowiedzi w każdym pytaniu jest losowana.

Część strzelecka egzaminu na patent strzelecki PZSS

Do części strzeleckiej można podejść wyłącznie w przypadku zaliczenia egzaminu teoretycznego. Egzamin składa się ze strzelania z pistoletu, karabinu oraz strzelby. W przypadku zdawania ograniczonego patentu (co jest pozbawione sensu), zawodnik zdaje tylko wybrane dyscypliny.

Istnieje także możliwość zdawania patentu z broni pneumatycznej w przypadku pistoletu lub karabinu. Strzelbę można zaliczać, strzelając ułatwioną wersję trapa (czyli do rzutek). Więcej szczegółów w linkowanym powyżej regulaminie.
Zdecydowana większość kursantów wybiera broń ostrą. Strzelba do popperów jest znacznie łatwiejsza od nawet uproszczonego trapu (rzutki), więc ten sposób zdawania także jest popularniejszy.

Zapisy na egzamin

Pod koniec 2018 roku PZSS rozpoczęło wdrażanie systemu elektronicznej obsługi klienta ("Portal PZSS"). Celem jest automatyzacja tysięcy powtarzalnych czynności administracyjnych, które co roku wykonują pracownicy PZSS, przyspieszenie obsługi, ułatwienie komunikacji oraz lepsza weryfikacja procedur i formalności.

Każdy zawodnik PZSS ma swoje indywidualne konto, w którym będą wszystkie jego dane osobowe, uprawnienia, a także możliwość interakcji ze Związkiem: egzaminy, licencje itp. Zapisy na egzamin do patentu są możliwe wyłącznie poprzez Portal.

Logowanie do Portalu

Adres: portal.pzss.org.pl
Login: adres e-mail
Hasło: PESEL

Adres e-mail do logowania powinien być podany przez kierownika klubu podczas rejestracji zawodnika do systemu. Każdy klub ma obowiązek zarejestrowania zawodników, gdy tylko złożą oni deklarację przystąpienia do klubu. Po rejestracji rozpoczyna się staż, który musi trwać minimum 3 miesiące. Jeśli nie podawałeś adresu e-mail przy zapisie do klubu lub go nie pamiętasz, skontaktuj się z kierownikiem klubu i zapytaj pod jakim adresem Cię zarejestrował. Kierownik ma w Portalu możliwość poprawienia Twoich danych dostępowych.

Po kilku błędnych próbach zalogowania Twoje konto zostanie zablokowane. Zdjąć blokadę może wyłącznie kierownik klubu: zgłoś się do niego z prośbą o odblokowanie.

Po zalogowaniu Portal wymusza zmianę hasła na nowe (jeśli kiedyś zapomnisz, kierownik klubu może je zmienić na inne). Następnie trzeba zapoznać się z regulaminem (RODO itp.) i zaakceptować przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek do egzaminu

Aby podejść do egzaminu trzeba dysponować wnioskiem, który ma ustaloną przez PZSS formę. Bez wniosku lub jeśli wniosek jest niekompletny (brak potwierdzenia z klubu lub pieczątki lekarza) egzaminatorzy nie dopuszczą Cię do egzaminu.

Generowanie wniosku jest możliwe na podstronie Licencje i patenty, do której link jest po lewej stronie ekranu. Wchodząc tam, zobaczysz listę możliwych uprawnień wraz z szczegółami na temat posiadanych przez Ciebie, zapewne pustą (bo żadnego nie masz).

W tabeli uprawnień przy "Patent strzelecki" znajdziesz link uzyskaj patent. Kliknij ten link, przechodząc dalej. Zobaczysz listę wymogów do uzyskania patentu: przygotowanie wniosku i zebranie na nim podpisów, zapis na egzamin, zaliczenie egzaminu i odebranie patentu.

Jeśli nie uzupełniłeś danych osobowych po zalogowaniu, system nie pozwoli Ci wygenerować wniosku o patent. Najpierw wpisz dane adresowe (województwo, miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, telefon) oraz wgraj aktualne, czytelne zdjęcie.

Województwo możesz wpisać samodzielnie tylko raz. Po zapisaniu edycja tego pola jest zablokowana: może to zrobić tylko kierownik klubu. Celem tego ograniczenia jest lepsze wymuszenie rejonizacji (ludzie zmieniali województwa, żeby móc pojechać na egzamin w inne miejsce).

Po uzupełnieniu danych możesz wrócić do strony "uzyskaj patent" i wybrać opcję "wydrukuj wniosek", która przeniesie Cię do przygotowanego druku. Wydrukuj wniosek, teraz musisz pozbierać pieczątki: od "uprawnionego" lekarza oraz z Twojego klubu sportowego.

Sprawdź krótką graficzną instrukcję generowania wniosku.

"Uprawniony" lekarz

Lekarz stwierdza, "brak przeciwwskazań zdrowotnych do bezpiecznego uprawiania strzelectwa". Koszt waha się od 0 do 150 zł, a zakres badania jest różny. Czasem jest to krótki wywiad na temat Twojej historii medycznej, a niekiedy lekarze potrzebują więcej danych: proszą o badania krwi, wysyłają do okulisty itp. Warto sprawdzić opinie w internecie, żeby przejść takie badanie, które Ci najbardziej odpowiada.
Warto pamiętać, że to NIE jest to samo badanie jak do pozwolenia na broń. To drugie jest dokładniejsze.

Niekiedy lekarz jest też dostępny na egzaminie na patent. Wtedy nie musisz jeździć po mieście, ale z drugiej strony do takiego lekarza mogą być spore kolejki, co wydłuży Twój egzamin. O obecność lekarza na egzaminie musisz zapytać organizatora (o tym za chwilę).

Lekarzem uprawnionym jest z całą pewnością lekarz medycyny sportowej. Warto sprawdzić, czy ma prawo orzekania wobec osób powyżej 23 roku życia. Jeśli nie, niekiedy komisja egzaminacyjna to wychwyci i może nie dopuścić Cię do egzaminu.


Zgodnie z przepisami każdy lekarz, który poczuje się uprawniony do badań może podbić wniosek do egzaminu na patent: rodzinny, internista, sportowy, uprawniony do orzekania w sprawie pozwoleń. Państwowe przepisy mówią wyłącznie o badaniach osób do lat 23. W reszcie przypadków decyzja zależy od sportowca i lekarza, którego wybierze.

To zmiana sprzed roku, jeszcze mało popularna, więc często warto zadzwonić do organizatora i dopytać może być lekarz rodzinny. Coraz więcej komisji akceptuje bez problemu pieczątkę lekarza rodzinnego.

Prezes Twojego klubu

Prezes zaświadcza, że jesteś członkiem klubu, odbyłeś "szkolenie wstępne z posługiwania się bronią sportową" oraz zostałeś "zapoznany z obowiązującymi przepisami i regulaminami".

Aby móc przystąpić do egzaminu należy być zapisanym w Portalu PZSS minimum 3 miesiące. Nie w danym klubie, tylko ogólnie w PZSS.

Warto, żeby klub rzeczywiście Cię przeszkolił. Niektórzy mają talent lub strzelali z wiatrówek, ale dla większości zdanie egzaminu bez przygotowania jest zbyt trudne, a brak dobrych nawyków bezpieczeństwa powoduje ryzyko dla otoczenia. O ile wiedzę teoretyczną poznasz tutaj, uzyskanie odpowiedniego skupienia strzałów wymaga praktyki.

Rejonizacja egzaminów

PZSS wprowadził rejonizację egzaminów na patent. Zawodnik może podejść do egzaminów, które są organizowane w województwie gdzie mieszka lub gdzie siedzibę ma klub. Np.: mieszkaniec Warszawy, który należy do wrocławskiego klubu może zdawać egzaminy w województwie mazowieckim lub dolnośląskim, ale nie może zdawać np w łódzkim.

Rejonizacja nie pomaga: w niektórych miejscach są one organizowane rzadko, a aktywni sportowcy chcący jak najszybciej przejść procedury są zmuszeni do długich oczekiwań. Wiele osób dużo podróżuje, pracuje lub uczy się w innych miejscowościach niż ich oficjalny adres stałego pobytu. Niemało osób ma też bliżej do granicy województwa i egzaminu z "innego rejonu" niż do przeciwległego skraju "swojego regionu". Ograniczanie ludzkiej aktywności na podstawie arbitralnych linii na mapie jest niewygodne.

Od niedawna egzaminy na patent są oficjalnie ujednolicone w całym kraju, co powinno ograniczyć chęć zawodników do podróży po Polsce za przychylną komisją. Niestety, rejonizacja dalej ma miejsce mimo powyższych argumentów.

Terminy egzaminów

Jeśli masz już zaliczone przeszkolenie i przygotowany wniosek, przez Portal PZSS możesz zapisać się na egzamin. Przechodząc ponownie do uzyskaj patent. Przygotowany wniosek już masz, więc teraz interesuje nas opcja wyszukaj egzamin.

Jeśli nie ma obecnie terminów egzaminów w Portalu, sprawdź ponownie za jakiś czas. Egzaminy są wprowadzane na około 10 dni wcześniej, dlatego nawet ogłoszony oficjalnie egzamin (np. na stronie internetowej klubu), może jeszcze nie pokazywać się w Portalu.

Egzaminy są ograniczone ilościowo. Jeśli obiekt ma przepustowość 100 osób dziennie, to nie uda się zmieścić 300 potencjalnych chętnych. Jeśli nie ma miejsc na dany egzamin, musisz znaleźć inny termin.

Jeśli znajdziesz pasujący termin, możesz się zapisać przez Portal. Podczas zapisów musisz od razu zapłacić (400 zł) za pomocą płatności elektronicznych, więc przygotuj informacje bankowe. Po zapisie, pojaw się na egzaminie, zalicz i załatwione. Bułka z masłem!

Kilka dni po egzaminie (zwykle 3-5 dni) PZSS wprowadzi informację o patencie w Twoim profilu. Sprawdź, czy wszystko się zgadza (czy wszystkie kategorie, które zaliczyłeś się pojawiły): niekiedy mogą się zdarzyć błędy, wynikające z dużej ilości żmudnego klikania przy zapisywaniu wyników przez komisje.

Porady praktyczne

Szykując się na egzamin na patent strzelecki najpierw sprawdź na stronie PZSSu terminy. Gdy znajdziesz dogodny termin, należy zadzwonić do organizatora -- będzie to jakiś klub strzelecki lub WZSS -- i zapytać:

  1. czy na miejscu będzie lekarz?
  2. czy komisja uzna pieczątkę lekarza rodzinnego (lub innego niż medycyny sportowej)?
  3. z jakiej broni jest egzamin na P i K (palna, czy może pneumatyczna)?
  4. w jaki sposób strzelana jest strzelba (poppery / rzutki)?
Jeśli nie trenowałeś strzelby do rzutków, to nie idź na egzamin z rzutków, bo nie zdasz -- trap bez przygotowania jest trudny. Jeśli nie ma innego terminu lub bardzo Ci się spieszy, przed egzaminem wykup dodatkowe szkolenie na trapie. 30-50 nabojów i kilka słów dobrego instruktora wystarczą, aby bez stresu zaliczyć egzamin.

Staraj się wybierać egzaminy, które będą podobne do zaliczonego szkolenia. Jeśli nie strzelałeś z broni pneumatycznej, to raczej nie zaczynaj na egzaminie, bo możesz sobie nie poradzić choćby z załadowaniem. Wymogi egzaminu z broni pneumatycznej są też ostrzejsze niż z broni palnej: strzela się z karabinu z wolnej ręki, a pistolet jednorącz.

Na broni palnej, po dopuszczeniu przez PZSS podpórek na karabinie i strzelaniu z pistoletu oburącz, zaliczenie jest równie łatwe we wszystkich miejscach w Polsce. Ułatwienia sprawiają, że każdy zawodnik, który przeszedł chociaż 4 godziny szkolenia na strzelnicy bez trudu poradzi sobie z osiągnięciem wymaganego skupienia.

Z praktyki wynika, że najtrudniejszą dyscypliną obecnie będzie pistolet, następnie strzelba (zachowanie bezpieczeństwa), zaś najprostszy jest karabin bocznego zapłonu strzelany z podpórką.

W całej Polsce na egzaminach wnikliwie sprawdzane jest bezpieczeństwo. Nie uda Ci się znaleźć (mam nadzieję!) komisji, która przymknie oko na łamanie lufą kątów (czyli celowanie poza miejsce bezpieczne), nieprzestrzeganie komend, przypadkowe wystrzały, czy tworzenie ryzyka.
Podstawowe zasady musisz opanować i zawsze o nich pamiętać. Osoby, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa nie powinny zaliczyć: potrzebują dodatkowej edukacji.

Niezaliczony egzamin i poprawki

Czasem nie uda się zaliczyć. Może miałeś gorszy dzień, może było za zimno lub gorąco, może spust był zbyt delikatny; nie udało się. Tak bywa i nie ma sensu rozpaczać.
Najważniejsze to się nie poddawać. Patent jest uprawnieniem dożywotnim i musi być w pełnym zakresie. Nie akceptujemy częściowych wyników: poprawiamy tyle razy, ile trzeba. Każdy rodzaj broni (pistolet, karabin, strzelba) daje dużo później frajdy i warto mieć możliwość posiadania ich wszystkich. Mając ograniczony patent, ograniczona będzie też licencja oraz oba pozwolenia. Niedopuszczalne!

Możesz poprawiać patent wiele razy. Poprawka kosztuje 100 zł i jest możliwa po 5 dniach. Możesz poprawiać ile razy chcesz, chociaż bardzo ciężko o tak niezbornego zawodnika, żeby to robił więcej niż raz. Jeśli dany typ broni sprawia Ci problemy, warto przejść dodatkowe szkolenie.

Egzaminy na patent nie przypominają egzaminów na prawo jazdy: zdać jest zdecydowanie łatwiej. Oblewa niewielki procent podchodzących i to są zwykle osoby, które w ogóle się nie przygotowywały (prawie zawsze się tacy pojawią). Jeśli podejdziesz do tematu poważnie i poświęcisz 2 dni na teorię i przynajmniej 1 dzień na strzelanie, to na pewno zaliczysz.

Nieobecność na egzaminie

Od 01.08.2020 roku z egzaminów na patent możesz się wypisać bez konsekwencji do 24h przed końcem okresu rejestracyjnego. W takich przypadkach Związek zwróci wpłaconą na egzamin kwotę.

Jeśli mimo aktywnej rezerwacji nie pojawisz się na egzaminie, zostanie on uznany za niezaliczony, opłata przepadnie, a kolejne podejście będzie uznane za poprawkowe.

Udało się: zaliczone!

Gratulacje. Najtrudniejsze za Tobą. Teraz już tylko trochę formalności.

PZSS przerobi wyniki egzaminów na patent w ciągu kilku dni. Numer patentu pojawi się w Portalu PZSS w dziale "Licencje i patenty", a Ty będziesz mógł wysłać wniosek o licencję zawodniczą. Wszystkie szczegóły na temat pierwszej licencji poda Ci Twój klub, bo to oni przekazują takie wnioski dalej do WZSS i później do PZSS.

Do zobaczenia na strzelnicy!

Pytania i odpowiedzi PZSS

PZSS uruchomiło własną stronę z najczęstszymi pytaniami i odpowiedziami na temat patentu strzeleckiego. Jest dostępna w witrynie Związku. Treść odpowiedzi PZSS należy uznać za obowiązujące i zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli w naszym kursie wyczytasz coś innego niż tam (bo np PZSS zmieni pewne szczegóły, publikując u siebie aktualizację), daj nam znać (mailowo) i poprawimy nasze materiały.

Istnieje także zbiór pytań i odpowiedzi PZSS dotyczących licencji zawodniczej, którą możesz zobaczyć na innej podstronie PZSS.

Na górę ↑

 

Projekt i wykonanie Braterstwo.eu