PatentStrzelecki.eu

Przepisy sportowe ISSF

Sportem strzeleckim zajmuje się Międzynarodowa Federacja Sportu Strzeleckiego - ISSF (International Shooting Sport Federation). Wydają oni szereg regulaminów, precyzujących wymagania odnośnie zawodników, broni i sprzętu, zawodów, obsługi technicznej, przebiegu konkurencji i całej reszty z setek elementów tworzących sport strzelecki. Wszystkie te regulaminy są ważne dla każdego zawodowego zawodnika, część jest także istotna dla amatorów.

Podział strzelectwa: sportowe, długodystansowe, westernowe, czarnoprochowe i historyczne, kurkowe, dynamiczne.

Sport strzelecki realizowany jest w trzech dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.

W każdej dyscyplinie rozgrywane są konkurencje strzeleckie, według kategorii wiekowych lub określonych grup zawodników. Konkurencja jest zdefiniowana jako jednostka rywalizacji strzeleckiej z określonym przebiegiem strzelań i przepisami. Poza olimpijskimi, ISSF wyróżnia wiele innych konkurencji indywidualnych i drużynowych.

Kategorie wiekowe strzelców:

Odległości w strzelectwie sportowym

Igrzyska Olimpijskie

Obecnie strzelectwo na Igrzyskach Olimpijskich jest rozgrywane w 15 konkurencjach, w trzech dyscyplinach (pistolet, karabin, strzelba). W każdej dyscyplinie są dwie konkurencje kobiet i trzy konkurencje mężczyzn.

Dyscypliny olimpijskie mężczyzn: Karabin dowolny 60 strzałów leżąc 50m, Karabin dowolny trzy postawy (stojąca, klęcząca, leżąca) po 40 strzałów 50m, Karabin pneumatyczny 60 strzałów 10m, Pistolet dowolny 60 strzałów 50m, Pistolet pneumatyczny 60 strzałów 10m, Pistolet szybkostrzelny dwie serie po 30 strzałów 25m, Trap 125 rzutków, Double Trap 150 rzutków, Skeet 125 rzutków

Dyscypliny olimpijskie kobiety: Karabin sportowy trzy postawy po 20 strzałów 50m, Karabin pneumatyczny 40 strzałów 10m, Pistolet sportowy seria dokładna 30 strzałów, seria szybka 30 strzałów 25m, Pistolet pneumatyczny 40 strzałów 10m, Trap 75 rzutków, Skeet 75 rzutków

Broń dopuszczona w strzelectwie

Strzelectwo sportowe, jako dyscyplina uprawiana od dłuższego czasu, ulega wpływowi postępu technicznego. Aby utrzymać sens zawodów, regulaminy ISSF wprowadzają szereg ograniczeń technicznych broni, a także normują pozostałe elementy wyposażenie, jak strój.

Zapoznaj się z tabelą regulaminowych ograniczeń broni sportowej. Jest też wersja kolorowa. Ograniczenia te są także stosowane na zawodach w Polsce, choć raczej wyższego szczebla niż klubowe.

Ograniczeniu podlega maksymalny ciężar (który wpływa na odrzut), minimalny opór spustu (który wpływa na dokładność), rodzaj przyrządów celowniczych, a także wymiary broni: im dłuższa linia celowania, tym łatwiej trafić.

Opis najczęściej rozgrywanych konkurencji strzeleckich

Każda konkurencja ma ustalony maksymalny czas strzelania, dystans, dopuszczoną broń oraz tarczę z określonymi wymiarami. Dostępne są tarcze papierowe (ich użycie powoduje wydłużenie maksymalnego czasu rozgrywania konkurencji) oraz elektroniczne. W zawodach na odpowiednim poziomie istnieje już wymóg stosowania tarcz elektronicznych. Jest to system pozwalający na szybkie i precyzyjne podanie wyników, z większą dokładnością niż gdy używane są tarcze papierowe: do dziesiętnych części punktu, co umożliwia rozróżnienie niekiedy bardzo podobnych osiągnięć.

Pistolet pneumatyczny 60 - mężczyźni / 40 - kobiety

Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych do tarcz, których czarne pole ma średnicę 59,5 mm, a dziesiątka, znajdująca się w środku tarczy, ma średnicę 11,5 mm.

Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy oddają po jednym strzale do tarczy. Mężczyźni, seniorzy i juniorzy oddają 60 strzałów ocenianych. Kobiety, seniorki, juniorki, juniorki młodsze oraz juniorzy młodsi oddają 40 strzałów, natomiast młodziczki i młodzicy oddają 30 strzałów ocenianych.

Karabin pneumatyczny 60 - mężczyźni / 40 - kobiety

Konkurencja polega na oddaniu 40 strzałów ocenianych do tarcz, których czarne pole ma średnicę 30,5 mm. Dziesiątka, to biała kropka o średnicy 0,5 mm znajdująca się w środku tarczy. Odległość strzelania – 10 m. Ilość strzałów jak w pistolecie pneumatycznym.

Karabin sportowy 60 strzałów leżąc

Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych w pozycji leżącej do tarcz, których czarne pole ma średnicę 112,4 mm. Dziesiątka znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 10,4 mm. Odległość strzelania – 50 m. Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy strzelają najczęściej po 1 strzale do jednej tarczy.

Karabin dowolny 3x40 strzałów - mężczyźni, Karabin sportowy 3x20 strzałów - kobiety

Konkurencja polega na oddaniu po 40 lub po 20 strzałów ocenianych w trzech postawach strzeleckich: klęczącej, leżącej i stojącej do tarcz takich jak w konkurencji karabin sportowy – 50 m

Pistolet dowolny 60 strzałów – mężczyźni

Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych w postawie stojącej do tarcz, których czarne pole ma średnicę 200 mm. Dziesiątka w środku tarczy ma średnicę 50 mm.

Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy strzelają najczęściej po 10 strzałów do jednej tarczy. Podobnie jak w konkurencjach karabinowych, pistolet musi być ładowany jednym nabojem.

Pistolet sportowy 30+30 strzałów – kobiety

Konkurencja składa się z dwóch części: dokładnej (30 strzałów) i szybkiej (30 strzałów). Część dokładna: 6 serii po 5 strzałów do tarczy której czarne pole ma średnicę 200 mm. Dziesiątka znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 50 mm. Odległość strzelania – 25 m.

Pistolet lub rewolwer ładuje się 5 nabojami bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm, zawodniczka w ciągu 5 minut oddaje 5 strzałów ocenianych do jednej tarczy. Po części dokładnej, po kilkugodzinnej przerwie, rozpoczyna się część szybka, polegająca na oddaniu 6 serii po 5 strzałów do tarczy obracającej się wzdłuż osi pionowej. Czarne pole tarczy ma średnicę 500 mm, a dziesiątka 100 mm. Tarcza odwraca się płaszczyzną do zawodnika na 3 sekundy, w tym czasie należy oddać jeden strzał. Następnie tarcza zamyka się na 7 sekund – widoczna jest tylko krawędź tarczy. W części szybkiej zawodnik oddaje w tym rytmie 30 strzałów ocenianych.

Pistolet centralnego zapłonu 30+30 strzałów – mężczyźni

Konkurencja jest podobna do Psp 30+30. Różnica polega na innym rodzaju broni i amunicji. W konkurencji pistolet centralnego zapłonu strzela się z broni o kalibrze od 7,62 mm do 9,65 mm i naboi centralnego zapłonu.


Strzelanie dokładne


Część szybka.

Trap 125 – mężczyźni / Trap 75 - kobiety

Konkurencja polega na strzelaniu ze strzelb śrutowych do rzutków o średnicy 110 mm, wysokości 25-26 mm i masie 105 g, wyrzucanych ze schronu w odległości 15 m od linii pięciu stanowisk strzeleckich. Do każdego rzutka mogą być oddane 2 strzały. Po oddaniu strzału do rzutka strzelec nr 1 musi być gotowy do przejścia na stanowisko nr 2, kiedy tylko strzelec na stanowisku nr 2 wystrzeli do swojego rzutka. Pozostali strzelcy w grupie postępują tak samo, poruszając się od strony lewej do prawej.

Skeet 125 – mężczyźni / Skeet 75 - kobiety

Konkurencja polega na strzelaniu ze strzelb śrutowych do rzutków wyrzucanych z dwóch budek. Do rzutka można oddać tylko jeden strzał. Pole do strzelania konkurencji skeet składa się z dwóch budek (wysokiej i niskiej) i ośmiu stanowisk strzeleckich rozmieszczonych na obwodzie wycinka okręgu o promieniu 19,2 m. Rzutki wyrzucane są pojedynczo z wysokiej i niskiej budki. Zawodnicy po oddaniu strzału przechodzą na kolejne stanowisko.

Pistolet dynamiczny

Konkurencja polega na strzelaniu z pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kal. min. 9 mm do tarcz i celów metalowych rozstawionych na torze strzelnicy. Ustawienie , rozmieszczenie oraz ilość celów wymusza na zawodniku różne pozycje i postawy strzeleckie w różnych miejscach na torze oraz niezbędne przeładowania broni. Wynikiem zawodnika jest współczynnik otrzymany z podzielenia sumy zdobytych punktów na tarczach przez czas jaki musiał poświęcić na ich trafienie.

Konkurencja obejmuje, w zależności od rangi zawodów, od kilku do kilkunastu ( i więcej) torów. Ustawione przebiegi (tory) mogą być, w zależności od ilości strzałów niezbędnych do ich ukończenia krótkie do 9 strzałów, średnie 10-16 strzałów lub długie 17-32 strzałów. Rywalizacja przebiega w klasach uzależnionych od rodzaju i wyposażenia broni ( np. otwarta, modyfikowana, standardowa, produkcyjna) oraz kategoriach wiekowych. Zawodnicy podzieleni na grupy ( niezależnie od klasy i kategorii) strzelają kolejno na poszczególnych torach. O wyniku w zawodach decyduje suma "ważonych" współczynników osiągniętych na poszczególnych torach.

 

Pdn

Pneumatyczny Pistolet dynamiczny

Konkurencja polega na strzelaniu z pistoletów i rewolwerów pneumatycznych strzelających plastikowymi kulkami o średnicy 6mm do tarcz i celów rozstawionych na torze strzelnicy. Konkurencja co do zasady jest identyczna jak "pistolet dynamiczny", z tym że z racji stosowanej broni może być z powodzeniem rozgrywana w każdej hali sportowej lub sali gimnastycznej.

Poćwicz nową wiedzę

Pora utrwalić wiadomości. Zacznij od fiszek i ćwicz prezentowane pytania, dopóki nie odpowiesz na każde poprawnie trzy razy z rzędu. Pomoże Ci to zapamiętać tekst prawidłowej odpowiedzi; poprawne rozwiązanie testów będzie banalnie proste.

Testy są typu ABC. Pytania pochodzą z prawdziwych egzaminów na patent oraz egzaminów przeprowadzanych przez WPA dla innych typów pozwoleń.

Na górę ↑

 

Braterstwo.eu