PatentStrzelecki.eu

Ustawa o Broni i Amunicji

Ustawa o Broni i Amunicji to podstawowy dokument w rozważaniach na temat legalnego posiadania broni palnej w Polsce. Jej aktualny druk dostępny jest na stronie Sejmu.

Dobra znajomość UoBiA jest niezbędna dla każdej osoby posiadającej lub chcącej posiadać broń palną.

Przystępując do nauki do egzaminu na patent, należy przeczytać ze zrozumieniem kilkukrotnie cały dokument. Jest dosyć obszerny (51 stron), miejscami niejasny lub nudnawy. Jednak bez jego przeczytania ciężko mówić o znajomości prawa. Ustawy nie da się streścić, gdyż niejednokrotnie o znaczeniu danego paragrafu decyduje umieszczenie przecinka, użyte słownictwo, czy pozostałe paragrafy. Czytając orzeczenia Sądów często się okazuje, że równie istotne jest to, czego nie ma w tekście. Byłoby idealnie, gdyby równie dużo uwagi poświęcano tworzeniu prawa, co próbom jego interpretacji.

Skrótowe omówienie artykułów Ustawy

1 - 3: czego dotyczy ustawa, reglamentacyjny charakter ustawy, kogo i czego nie dotyczy

4 - 6, 7 - 8a: definicje

6a: pozbawianie broni cech użytkowych

9: posiadanie broni, organy wydające pozwolenia

10: cele pozwoleń, warunki ich uzyskania, rodzaje broni dostępne do odpowiednich celów, ograniczenia w pozwoleniach dla broni i amunicji szczególnie niebezpiecznej, ograniczenia w noszeniu broni.

10a: wydawanie Europejskiej Karty Broni

10b: kwalifikacje sportowe

11: Katalog działań i przedmiotów niewymagających pozwolenia

12: sposób wydawania decyzji o pozwoleniu, promesy

12a: nabywanie broni

13: obowiązek rejestracji nabytej broni

14: nabywanie amunicji

15: warunki wydawania pozwoleń na broń, negatywne przesłanki do odmów wydania pozwolenia, obowiązkowe badania lekarskie

15a-l: zakres badań lekarskich, lekarze uprawnieni do wystawiania badań do pozwolenia, psycholodzy uprawnieni do badań psychologicznych, utrata uprawnień lekarskich i psychologicznych, odpłatność badań, dokumentacja lekarska, dokumentacja psychologiczna, odwołania od badań, kontrola badań, protokół kontroli badań, dodatkowe przepisy

16: egzamin przed Policją, zwolnienia od egzaminu

17: odmowa pozwolenia po naruszeniach ustawy

18: cofnięcie pozwolenia

19: odebranie broni i amunicji

20: cofnięcie jako decyzja administracyjna

21: zbywanie broni i amunicji

22: zbycie broni po utracie pozwolenia

23: depozyt -- koszty, zniszczenie depozytu, przepadek

24: rozporządzenie ws depozytu

25: powiadomienie o utracie broni

26: powiadomienie o zmianie miejsca stałego pobytu

27: kontrola przechowywania broni, rejestr posiadaczy pozwoleń

28: użyczanie broni sportowej i łowieckiej

29: świadectwo broni

30: posługiwanie się bronią na świadectwo

31: rozporządzenia dot. wzorów legitymacji itp. oraz organów wojskowych w sprawie pozwoleń żołnierzy

32: przechowywanie i noszenie broni

33: czasowe ograniczenie noszenia lub przenoszenia broni

34: Przewóz broni przez terytorium RP

35: przewóz broni środkami transportu publicznego

36: przesyłanie broni usługami pocztowymi

37: przywóz broni spoza granicy UE

37a: uprzednia zgoda przewozowa

38: wywóz broni za granicę

39: misje dyplomatyczne, konsulaty

40: cudzoziemcy z bronią

41: wywóz broni przez cudzoziemców

42: przywóz broni przez cudzoziemców do RP

43: wywóz broni przez osoby spoza UE

43a: odmowa wydania uprzedniej zgody przewozowej

44: wzory dokumentów przewozowych i wywozowych

44a: dodatkowe przepisy prawne

45: używanie broni w celach szkoleniowych i sportowych wyłącznie na strzelnicy

46: lokalizacja, budowa strzelnicy, regulamin, wzorcowy regulamin

47: zatwierdzenie regulaminu strzelnicy

48: rozporządzenie nt. zasad ochrony środowiska dotyczących strzelnic

49: wyłączenie strzelnic służb mundurowych spod ww. przepisów

50-51: przepisy karne

52 - 56: przepisy przejściowe i końcowe

Najważniejsze dla sportowców artykuły

Ustawa jest dosyć obszerna. Powoduje to z początku problem z wyborem najistotniejszych informacji. Poniżej jest (wyjęty z powyższej listy) spis najważniejszych artykułów dla strzelca sportowego. Z tych artykułów jest najwięcej pytań na testach egzaminacyjnych, są też najpotrzebniejsze w życiu codziennym. Ich dobre zrozumienie jest niezbędne, żeby w miarę sprawnie poruszać się w zagadnieniach związanych z pozwoleniami na broń.

Oczywiście nie znaczy to, że pozostałe paragrafy są zbędne, lub nie dotyczą sportowców. Wiele osób w toku swojej kariery sportowej spotyka sytuacje, które są opisane w paragrafach tutaj określonych jako "mniej ważne". Rzecz jasna w takich przypadkach okazuje się, że cała ustawa jest "ważna".

4 - 8a: definicje

9: posiadanie broni, organy wydające pozwolenia

10: cele pozwoleń, warunki ich uzyskania, rodzaje broni dostępne do odpowiednich celów, ograniczenia w pozwoleniach dla broni i amunicji szczególnie niebezpiecznej, ograniczenia w noszeniu broni.

10b: kwalifikacje sportowe

12: sposób wydawania decyzji o pozwoleniu, promesy

12a: nabywanie broni

13: obowiązek rejestracji nabytej broni

14: nabywanie amunicji

15: warunki wydawania pozwoleń na broń, negatywne przesłanki do odmów wydania pozwolenia, obowiązkowe badania lekarskie

16: egzamin przed Policją, zwolnienia od egzaminu

18: cofnięcie pozwolenia

21: zbywanie broni i amunicji

26: powiadomienie o zmianie miejsca stałego pobytu

28: użyczanie broni sportowej i łowieckiej

32: przechowywanie i noszenie broni

35: przewóz broni środkami transportu publicznego

45: używanie broni w celach szkoleniowych i sportowych wyłącznie na strzelnicy

50-51: przepisy karne

Przydatna tabela kar i obostrzeń

W ustawie jest szereg artykułów, które wymieniają sankcje i obostrzenia związane z przewinieniami. Jest to zagmatwane i często nielogiczne.

Nawet kilkukrotnie czytając ustawę można dalej mieć problemy z rozróżnieniem za co Policja "może", a za co "musi" odebrać pozwolenie, jakie przewinienia gwarantują, że pozwolenia już nie otrzymamy, a jakie dają Policji możliwość wyboru w tej materii.

Jeden z czytelników przygotował tabelkę ograniczeń, gdzie te zagadnienia są czytelnie wyłożone. Dzięki!

Poćwicz nową wiedzę

Pora utrwalić wiadomości. Zacznij od fiszek i ćwicz prezentowane pytania, dopóki nie odpowiesz na każde poprawnie trzy razy z rzędu. Pomoże Ci to zapamiętać tekst prawidłowej odpowiedzi; poprawne rozwiązanie testów będzie banalnie proste.

Testy są typu ABC. Pytania pochodzą z prawdziwych egzaminów na patent oraz egzaminów przeprowadzanych przez WPA dla innych typów pozwoleń.

Na górę ↑

 

Braterstwo.eu